کد مزایده : 12
عنوان آگهی مزایده : فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل
تاریخ برگزاری: 1397/7/21
نام روزنامه: دنیای اقتصاد
تاریخ چاپ روزنامه: 1397/7/1
بهای خرید اسناد: 0 ریال
تاریخ خرید اسناد(حداکثر): 1397/7/8
نام بانک : پاسارگاد
شماره حساب : 00
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 50,000,000 ریال
تاریخ برگزاری : 1397/7/21
وضعیت : برگزار شده

توضیحات

شرکت مهندسی ساختمانی صبانفت در نظردارد اقلام ضایعاتی و مستعمل موجود در پروژه های خود واقع در تهران از قبیل ( انواع آهن آلات، آلومینیوم، فن کوئل، لوله پلیکا و اموال اسقاط اداری نظیر میز و صندلی و ... ) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان می توانند از تاریخ 1397/07/1لغایت 1397/07/08 با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر برای دریافت شرایط شرکت در مزایده به نشانی : تهران ـ میدان شیخ بهایی  ـ خیابان ونک غربی - شماره 172 طبقه اول ، واحد تامین کالا مراجعه نمایند.

 


جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده در سامانه مناقصه و مزایده ثبت نام نمایید،

بعد از تایید نام کاربری و دریافت رمز به سامانه وارد شوید و مدارک مزایده را دریافت نمایید.

شرایط

  1. سپرده شرکت در مزایده مبلغ پنجاه میلیون ریال در قالب چک رمزدار در وجه شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت میباشد
  2. بازدید با هماهنگی قبلی تا تاریخ 1397/07/08
  3. آخرین مهلت تحویل پیشنهاد ها 1397/07/08
  4. بازگشایی پاکت های حاوی پیشنهاد مورخ 1397/07/21 خواهد بود .