کد مزایده : 2019
عنوان آگهی مزایده : فروش ضایعات فلزی پروژه های تهران
تاریخ باز گشایی: 1402/5/29
نام روزنامه: همشهری
تاریخ چاپ روزنامه: 1402/5/10
بهای خرید اسناد: 1,000,000
تاریخ خرید اسناد(حداکثر): 1402/5/25
نام بانک : پاسارگارد
شماره حساب : 2048600111501891
مبلغ تضمین شرکت در مزایده:
تاریخ شروع : 1402/5/29
وضعیت : برگزار شده

توضیحات

آگهی مزایده فروش ضایعات فلزی پروژه ها
شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد ضایعات فلزی پروژه های خود در تهران را از طریق مزایده
عمومی به فروش برساند.
متقاضیان محترم میتوانند طی روزهای شنبه 14 / 05 / 1402 لغایت چهارشنبه 18 / 05 / 1402 تا ساعت 13 جهت
دریافت پاکتها و فرم شرایط شرکت در مزایده به نشانی ذیل مراجعه نمایند. امکان مراجعه خارج از مهلت فوق
با مسئولیت خریدار و رعایت کلیه تاریخ های مندرج و مقرردر این اسناد و بدون هیچگونه ادعا در آینده و
حداکثر تا سه شنبه 24 / 05 / 1402 میسر می باشد.
نشانی: خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهائی، خیابان ونک، پلاک 172 - دفتر مرکزی صبانفت،
طبقه چهارم- دبیرخانه کمیسیون معاملات شماره تماس 02186769541
دریافت اسناد مزایده بصورت حضوری و با ارائه فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال (معادل یکصد هزار تومانپ)
به حساب شماره 2048600111501891 بانک پاسارگاد شعبه خیابان شیراز شمالی و یا شماره کارت
5022.2970.0019.4477 بنام شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت میسر میباشد. (دستگاه خودپرداز در
شرکت موجود است.)
بازدید طبق نامه دبیرخانه کمیسیون معاملات از زمان خرید اسناد مزایده لغایت چهارشنبه 25 / 05 / 1402 در
ساعات اداری امکانپذیر است.

شرایط

توجه: آخرین مهلت تحویل پاکتهای دربسته پیشنهادها ساعت 13 روز یکشنبه 29 / 05 / 1402 می باشد.
میزان سپرده شرکت در مزایده در اسناد مزایده مشخص شده است که بایستی بصورت واریز به حساب و ارائه
فیش نقدی و یا ضمانتنامه معتبر بانکی و یا چک بانکی )چک رمز دار بانکی یا چک بین بانکی تضمین شده( در
وجه شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در اسناد مزایده ارائه شود.
زمان گشایش پاکتهای حاوی پیشنهادها صرفاً در صورت صلاحدید شرکت صبانفت مبنی بر حضور مزایده
گران در جلسه به اطلاع مزایده گران رسانده خواهد شد.
شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت در پذیرش یا رد پیشنهاد/پیشنهادها مخیر میباشد و درصورت انصراف
مزایده گزار، هیچگونه خسارتی به پیشنهاددهندگان پرداخت نخواهد شد.

freebuild

تماس با ما

تماس با ما : 8-88600633-021
ایمیل : info@sabanaft.com

freebuild

آدرس

تهران، میدان شیخ بهایی
خیابان ونک غربی، شماره 172

ما را دنبال کنید