آگهی تجدید مناقصه عمومی پروژه صبا گلستان

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سرمایه­ گذار در صنعت ساختمان)

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید، بارگیری، حمل تا محل نصب، باراندازی، نصب و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع از نوع داکت اسپلیت  یونیت و اسپلیت یونیت دیواری پروژه صبا گلستان  ( شماره مناقصه: 439-  م ت 1403 )

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید، بارگیری، حمل تا محل نصب، باراندازی، نصب و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع از نوع داکت اسپلیت  یونیت و اسپلیت یونیت دیواری پروژه صبا گلستان  خود واقع در منطقه 22 تهران اقدام ‏نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

439- م ت-1403

خرید، بارگیری، حمل تا محل نصب، باراندازی، نصب و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع از نوع داکت اسپلیت  یونیت و اسپلیت یونیت دیواری پروژه صبا گلستان 

-/1،000،000،000ریال

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1403/02/29

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: 1403/03/05

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: 1403/03/19  (ساعت 12:00)

تاریخ درج : 1403/2/29
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1403/3/19
قیمت اوراق 2,000,000
خرید اوراق مناقصه
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکار تهیه و حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری و نما و محوطه سازی در شهر کیش

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد جهت اجرای عملیات تهیه و حمل مصالح و اجرای عملیات  نازک کاری و نما و محوطه سازی یکی از پروژه های خود در شهر کیش به سطح زیربنای حدوداً 20.000 مترمربع در 14 طبقه ( 1 طبقه زیرزمین + همکف + 12طبقه بالا ) از پیمانکاران دارای رتبه معتبر صلاحیت حداقل 2 ابنیه و 3 تاسیسات سازمان برنامه و بودجه جهت شناسایی و ارزیابی دعوت بعمل آورد.

تاریخ درج : 1403/3/6
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1403/3/17
قیمت اوراق
خرید اوراق مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی طراحی، خرید، حمل، نصب و راه اندازی سامانه مدیریت و کنترل دود پارکینگ های پروژه صبا گلستان

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به طراحی، خرید، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب، تست و راه­اندازی سامانه مدیریت و کنترل دود پارکینگ­های پروژه­ صبا گلستان خود واقع در منطقه 22 تهران اقدام ‏نماید.

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

438- م-ت-1403

طراحی، خرید، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب، تست و راه­اندازی سامانه مدیریت و کنترل دود پارکینگ­های پروژه­ صبا گلستان

-/850.000.000 ریال

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1403/02/02

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: 1403/02/09

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: 1403/02/19  (ساعت 14:00)

تاریخ درج : 1403/2/1
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1403/2/19
قیمت اوراق 2,000,000
خرید اوراق مناقصه
آگهی مناقصه عمومی خرید، حمل تا محل نصب، باراندازی، نصب و رگلاژ درب های داخلی واحدها (اتاق ها و سرویس ها) پروژه صبا نیایش

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید، حمل تا محل نصب، باراندازی، نصب و رگلاژ درب­های داخلی واحدها (اتاق­ها و سرویس­ها) پروژه صبا نیایش اقدام ‏نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

428- ت م-1402

خرید، حمل تا محل نصب، باراندازی، نصب و رگلاژ درب­های داخلی واحدها (اتاق­ها و سرویس­ها) پروژه صبا نیایش اقدام ‏نماید.

 

-/3.500.000.000 ریال

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1402/12/09

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: 1402/12/13

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: 1402/12/23  (ساعت 12:00)

تاریخ درج : 1402/12/9
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/12/23
قیمت اوراق
خرید اوراق مناقصه
آگهی مناقصه عمومی طراحی، خرید، حمل، نصب و راه اندازی سامانه مدیریت و کنترل دود پارکینگ های پروژه صبا گلستان

آگهی مناقصه عمومی طراحی، خرید، حمل، نصب و راه اندازی سامانه مدیریت و کنترل دود پارکینگ­های پروژه­ صبا گلستان     

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به طراحی، خرید، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب، تست و راه­اندازی سامانه مدیریت و کنترل دود پارکینگ­های پروژه­ صبا گلستان خود واقع در منطقه 22 تهران اقدام ‏نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

438- م-1402

طراحی، خرید، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب، تست و راه­اندازی سامانه مدیریت و کنترل دود پارکینگ­های پروژه­ صبا گلستان

-/850.000.000 ریال

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1402/12/05

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: 1402/12/12

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: 1402/12/21  (ساعت 12:00)

تاریخ درج : 1402/12/5
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/12/21
قیمت اوراق 2,000,000
خرید اوراق مناقصه
آگهی تمدید مناقصه عمومی خرید و نصب و رگلاژ درب های ورودی (ضد سرقت) پروژه صبا نیایش

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی، نسبت به خرید، باراندازی، حمل تا محل نصب، نصب و رگلاژ درب های ضد سرقت پروژه صبا نیایش خود  اقدام ‏نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

423- م -1402

خرید، باراندازی، حمل تا محل نصب، نصب و رگلاژ دربهای ورودی واحدها (ضد سرقت)

2،500،000،000 ریال

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1402/12/02

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: 1402/12/07

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: 1402/12/13  (ساعت 12:00)

تاریخ درج : 1402/11/30
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/12/13
قیمت اوراق
خرید اوراق مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید الکترو پمپ های زمینی PN25 پروژه صبا نیایش

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی، نسبت به خرید، بارگیری، حمل و باراندازی الکترو پمپ­های پروژه صبا نیایش خود (به تعداد 7 دستگاه با فشار کار25 بار، از برندهای گرندفوس، ابارا (اصل ژاپن)، ویلو، لوارا، سی لند و کی اس بی) اقدام ‏نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

435- ت م 2 -1402

خرید، بارگیری، حمل و باراندازی الکترو پمپ­های پروژه صبا نیایش (به تعداد 7 دستگاه با فشار کار25 بار، از برندهای گرندفوس، ابارا اصل ژاپن، ویلو، لوارا، سی لند و کی اس بی)

-/3.000.000.000 ریال

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1402/11/24

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: 1402/11/30

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: 1402/12/12  (ساعت 12:00)

تاریخ درج : 1402/11/23
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/12/12
قیمت اوراق 2,000,000
خرید اوراق مناقصه
آگهی مناقصه عمومی خرید، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور پروژه های صبا کیانپارس اهواز و صبا نیایش

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی، نسبت به خرید، بارگیری، حمل،  باراندازی، نصب و راه­اندازی مولد برق اضطراری (دیزل ژنراتورکوپله فابریک) پروژه­های صبا کیانپارس اهواز و صبا نیایش تهران خود (به تعداد 3 دستگاه با ظرفیت KVA 1000 و 2 دستگاه با ظرفیت KVA 600 از برندهای کامینز و پرکینز اروپای غربی و کاترپیلار آمریکای شمالی) اقدام ‏نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

431- م-1402

خرید، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب و راه­اندازی مولد برق اضطراری (دیزل ژنراتورکوپله فابریک) پروژه­های صبا کیانپارس اهواز و صبا نیایش تهران خود (جمعاً به تعداد 5 دستگاه  شامل 3 دستگاه KVA 1000 و 2 دستگاه KVA 600 از برندهای کامینز و پرکینز اروپای غربی یا کاترپیلار آمریکای شمالی)

11،000،000،000 ریال

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1402/11/24

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: 1402/11/30

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: 1402/12/12  (ساعت 12:00)

تاریخ درج : 1402/11/23
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/12/12
قیمت اوراق 2,000,000
خرید اوراق مناقصه
آگهی مناقصه عمومی خرید، حمل، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتورهای پروژه صبا کیش

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی، نسبت به خرید، بارگیری، حمل،  باراندازی، نصب و راه­اندازی مولد برق اضطراری (دیزل ژنراتورکوپله فابریک) پروژه­ صبا کیش خود (به تعداد 2 دستگاه با ظرفیت KVA 500 از برندهای کامینز و پرکینز اروپای غربی و کاترپیلار آمریکای شمالی) اقدام ‏نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

436- م-1402

خرید، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب و راه­اندازی مولد برق اضطراری (دیزل ژنراتورکوپله فابریک) پروژه­ صبا کیش خود (به تعداد 2 دستگاه دیزل 500 KVA از برندهای کامینز و پرکینز اروپای غربی یا کاترپیلار آمریکای شمالی)

2.500.000.000ریال

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1402/11/24

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: 1402/11/30

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: 1402/12/12  (ساعت 12:00)

تاریخ درج : 1402/11/24
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/12/12
قیمت اوراق 2,000,000
خرید اوراق مناقصه
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید الکترو پمپ­های پروژه صبا نیایش

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید الکترو پمپ­های پروژه صبا نیایش

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی، نسبت به خرید، بارگیری، حمل و باراندازی الکترو پمپ­های پروژه صبا نیایش خود (به تعداد 33 دستگاه با فشار کار10 و 16 بار، از برندهای گرندفوس، ابارا اصل ژاپن، ویلو و لوارا) اقدام ‏نماید.

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

1

434- ت م 2-1402

خرید، بارگیری، حمل و باراندازی الکترو پمپ­های پروژه صبا نیایش (به تعداد 33 دستگاه با فشار کار10 و 16 بار، از برندهای گرندفوس، ابارا اصل ژاپن، ویلو و لوارا)

1،000،000،000 ریال

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: 1402/11/01

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه: 1402/11/09

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: 1402/11/18  (ساعت 12:00)

تاریخ درج : 1402/10/30
شرایط مناقصه
تاریخ برگزاری 1402/11/18
قیمت اوراق
خرید اوراق مناقصه

freebuild

تماس با ما

تماس با ما : 8-88600633-021
ایمیل : info@sabanaft.com

freebuild

آدرس

تهران، میدان شیخ بهایی
خیابان ونک غربی، شماره 172

ما را دنبال کنید